Ortaköy Çatı ,Mavi Çatı,0532 245 00 78

MAVİ ÇATI, 0532 245 00 78 ,DEMİR,ÇELİK ÇATI , ÇATI ÇÖZÜMLERİHafif Beton Çatı Uygulamaları
Tanımı
Beton yoğunluğu 0,3 t/m3 değerine kadar düşen hafif beton üretmek için
kullanılan ve köpük oluşturan karışımıdır.
Sınırlamalar
İstenen beton ancak Admix olarak adlandırılan hafif beton üretici makinelerle
kullanıldığı taktirde en iyi sonucu verir.
Uyarılar
• Hafif beton köpük orijinal ambalajında saklanmalıdır.
• Yağ, benzin, inceltici, deterjanlar veya benzeri ürünlerle karıştırmayın.
• Köpük engelleyici bir su kaybettirici ile beraber kullanmayınız.
Paketler
• 30 kg’lık plastik kutular
• 230 kg’lık çelik tenekeler
Uygulanabilirlik Standartları
ANS ASTM C869-80
Özellikler Tarif
Fiziksel Hali: Sıvı
Renk: Kahverengi
Koku: Normal
Köpük Üretimi
Admx makinesinin içinde türbülansla karıştırılan, temiz su ve hava, çimento ile
daha sonra karıştırılabilen beyaz ve kremsi bir köpüğe dönüşür.
Karışım Oranları
Adcel: 2 lt
Su: 100 lt
Hava: 1.500 lt
Çimento: 330 kg
Hafif Beton Üretimi
Adcel kullanılarak üretilen köpük, su-çimento veya kum-çimento harcı ile
karıştırılarak içersinde binlerce hava kabarcığı barındıran hafif beton
hazırlanabilir.
Uygulama Alanları
Kuru yoğunluğu 0,4 t/m3 olan hafif beton için ana uygulama alanları:
• Çatıda meyil şapı ve yalıtım için
• Döşeme üstü düzeltme ve yalıtım şapı yerine
Diğer Uygulama Alanları
• Tüm dolgu malzemeleri yerine (iptal edilmiş kuyular, terkedilmiş yakıt
tankları ve tüneller vs.)
• Boru hatları ve tanklar için yatak malzemesi olarak
• Yangın bariyeri olarak
• Prekast bloklarda
• İç duvar yalıtımında
• Toprak işlerinde erezyon kontrolü için
• Askeri projeler için şok emici malzeme olarak
• Duvarlardaki boşlukların doldurulmasında
Hafif Betonun Avantajı
• Her türlü çatı geometrisinde kullanılabilir.
• Yangın dayanımlıdır; yanmaz, yangını iletmez ve zehirli gaz çıkartmaz.
• Bir izolasyon malzemesi olarak mükemmel basma dayanımına sahiptir.
• Bünyesinde düşük oranla su barındırır (Betonla aynı oranda).
• Birleşimindeki malzemeler su tutarak nemlenmeye yol açmaz.
• Normal betona uzun ömürlülüğü, küf ve micro organizma yaşamına izin vermemesi
açısından benzer.
• Düşük ısıl genleşme katsayısına sahiptir. Derz gerektirmez.
• Beton ve şap uygulamasına göre çok daha kolay uygulanır.
• Vida ve çivi uygulamalarına izin verir.
• Kesintisiz ve etkili bir ısı yalıtımı sağlar.
• 400 kg/m3 yoğunluğuyla normal şapın yoğunluğunun 1/6’sına yakın bir
malzemedir.
• Su izolasyonundaki herhangi bir problem sonucu geçebilecek suyu emmez ve
suyla bozulmaz.
• Portland çimentosuyla kolay bir şekilde onarılabilir.


Titanyum Çinko Çatı Uygulamaları
Sınırsız Zenginlikteki Malzeme
Kendi kendini doğal yollarla (çinko hidro-karbonattan oluşan “patina”
adı verilen bir tabaka oluşturarak) koruyan demirsiz bir metaldir. Zamanla,
açık açık gri renkteki patina oluşur. Böylece atmosfer etkilerine (havadaki
CO2, nem yağmur vb.) karşı kendi kendini korur.
%99.995 saflıktadır ve Avrupa normu olan EN 988’i
tamamlayacak şekilde fiziksel ve mekanik özellikleri arttırmak amacıyla
titanyum ve bakır ile alaşım edilmiştir. Fabrikasyon prosesi ISO 9001
Sertifikası ile belgelendirilmiştir.
Uzun Ömürlü, Yüksek Dayanımlı Malzeme
Kırsal alanlarda; 100 yıl, orta kirlilikteki şehirlerde: 80 yıl, sahil boyu
şehirlerde: 70 yıl, normal ve endüstriyel şehirlerde 40 yıl aşkın bir ömre
sahiptir. Uzun ömürlü ve malzemenin bakıma ihtiyaç duyulması da göz önüne
alınırsa, çok rekabetçi bir fiyat ile satışa sunulmaktadır.
Mimaride Çinkonun Avantajları
Dünya mimarisinde çinko 175 yılı aşkın bir süredir
çatılarda, cephelerde, yağmur suyu drenaj sistemlerinde, iç mimaride ve
süslemelerde yer almaktadır. Çok esnek ve aynı zamanda çok dayanıklıdır, en
karmaşık olan tasarım formlarını kolaylıkla alır, adapte olur ve hiçbir
çatlamaya uğramadan 180° bükebilir.
Kolayca profili çıkarılabilir, kıvrılabilir, monte
edilebilir ve lehimlenebilir.
Mükemmel Alaşım
Titanyum çinko, optimum mekanik ve fiziksel özellikler elde edilebilmesi için
titanyum ve bakırla alaşım yapılarak üretilir. Çok yüksek kalitedeki Z1
çinkosundan (% 900,99), EN 1179 standardına uyacak şekilde aşağıdaki oranlarda
titanyum ve bakır ilave edilerek üretilir.
Titanyum : min %0.06 – max %0.20
Bakır : min %0.08 – max %1.00
Bakır, alışımın mekanik dayanımını arttırır, daha güçlü ve
sert hale getirir. Titanyum ise daha çok ısısal genleşmeye izin verirken, metal
yorgunluğunu önleyerek, büzülme dayanımını arttırır.
Fiziksel Özellikleri
Yoğunluk : 7,2 kg/dm3
Erime Noktası : 420˚C
Isı İletkenliği : 110 W (m.K)
Elektirik İletkenliği : 17 MS/m
Manyetik Özellikleri : Yalıtkan
Uzun ömürlü malzeme olması günümüz mimarisine; yapılarada
kompleks ve şaşırtıcı şekillerin oluşmasına olanak tanıyarak katkıda bulunur.
Minimum %5’den başlayan eğimlerle çatı kaplamasına olanak sağlar. Özellikle,
esnekliği ile çinko malzemeden her tip çatı şekli elde edilebilir. (düz, konik,
kıvrımlı vb. kompleks formlar)


Bitümün fiziksel özelliklerini (şekil değiştirme, yumuşama
ve eğilme noktaları, UV ve yorulma vb.) iyileştirmek için bitüm ile polimerin
(APP veya SBS) yüksek sıcaklıkta işlem görmesi ile elde edilen üstün nitelikli
bitümdür.
Özellikleri
APP modifiye bitümlü örtüler
• Sıcak iklim performansı yüksek
• Yüksek hava sıcaklıklarında daha kolay uygulama
• UV dayanımı yüksek
• Yaşlanma süreci uzun
• Düşey uygulama için ideal
• Uygun maliyet
SBS modifiye bitümlü örtüler
• Soğuk iklim performansı yüksek
• Düşük hava sıcaklıklarında daha kolay uygulama
• Yüksek şekil değiştirme özelliği
• Girintili, çıkıntılı ve detay yoğun uygulamalarda kolaylık
• Çelik çatılar gibi yüksek şekil değiştirme yapan yapı elamanları üzerinde
performanslı uygulama
Fiziksel Özellikleri (Polimer (APP/SBS katkıları) belirler.
• Yoğuşma noktası
• Soğuk eğilme sıcaklığı
• UV dayanımı
• Yorulma dayanımı
Mekanik Özellikleri
Taşıyıcı (Camtülü/Polyester Keçe) belirler.
• Camtülü taşıyıcı boyutsal kararlılık sağlar ancak kısıtlı şekil değiştirme
yapabilir.
• Polyester keçe yüksek şekil değiştirme olanağı verir ancak sınırlı boyutsal
kararlılık gösterir.
• Bu noktada önemli olan taşıyıcının ağırlığı değil, taşıyıcı ile polimer
bitümün homojen olarak emprenye edilmesi ve labarotuvar ortamında
değerlendirmelidir.
Yüksek oranda bitüm ile düşük oranda polimer bileşenleri;
polimerin erime derecesinin üstünde bir sıcaklıkta karıştırıldığında FAZ
DEĞİŞİMİ gerçekleşir ve karışımın özelliklerin de polimerler belirler.

Kullanılabilir çatı alanları ve cepheden görünen çatı
çözümleri sunan teras çatılar, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre iki gruba
ayrılır.
Geleneksel (Konvensiyonel) Teras Çatı
Geleneksel teras çatıda, su yalıtım örtüsü ısı yalıtım malzemesi üzerinde yer
almaktadır. Su yalıtım örtüsü altında yoğuşma riskini önlemek amacı ile döşeme
yüzeyinde buhar kesici katman uygulanması zorunludur. Su yalıtım katmanında
oluşabilecek herhangi bir problem kullanılan ısı yalıtım malzemesinin çeşidine
bağlı olmakla beraber, ısı yalıtım malzemesinin kullanılmaz hale gelmesine
neden olabilir.
• Buhar kesici uygulaması gereklidir.
• Uygulama detaylı ve zordur.
• Uyulama süresi uzundur.
Ters Teras Çatı
Ters teras çatıda, su yalıtım örtüsü döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır.
Buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz. Ekstrüde polistren (XPS) ısı
yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak döşenir. Su yalıtım
katmanı ısı yalıtımı tarafından çevresel etkilerden korunur.
• Buhar kesici uygulamasına gerek yoktur.
• Su yalıtım tabakası olası mekanik darbelere, ısıl gerilmelere
ve UV ışınlara karşı korunur.
• Uygulama süresi kısa ve kolaydır.
• Yatırım maliyeti düşüktür.

Gezilen Ters Teras Çatılar
Üzerinde gezilen ve sürekli kullanıma uygun teras çatılardır
• Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek Bitüm Emülsiyonu astar uygulanır.
• Birinci kat membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak
yapıştırılır.
• Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama
yapılır.
• İkinci kat membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır.
• Ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir.
Yalıtım kalınlıkları TS 825 standardına göre belirlenmelidir.
• Ayrıca tabaka amaçlı polyester keçe ısı yalıtımı üzerine serbest olarak
serilir.
• Koruyucu tabaka olarak beton dökülür ve yüzey kaplama malzemesi uygulaması
yapılır.

Üzerinde yoğun olarak gezilmeyen, ancak bakım ve onarımamacı ile çıkılan çatılardır.
• Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek bitüm emülsiyonu (astar) uygulanır.
• Birinci kat membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak
yapıştırılır.
• Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama
yapılır.
• İkinci kat membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır.
• Ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir.
Yalıtım kalınlıkları TS 825 standartlarına göre belirlenmelidir.
• Koruyucu katman olarak, dane büyüklüğü Ø 15/35 mm olan yuvarlak çakıl
serilir.
• Çakıl tabakasının yüksekliği, yalıtım plakasının kalınlığına bağlı olarak
değişir.

Üzerinde çeşitli bitkilerin yetişmesine olanak veren teras
çatı tipidir.
• Yüzey toz ve kalıntılardan temizlenerek bitüm emülsiyonu
(astar) uygulanır.
• Birinci kat membran şalümo ateşi ile ısıtılarak yüzeye tam olarak
yapıştırılır.
• Parapetlerde, kışın kar seviyesinin üzerinde kalacak şekilde uygulama
yapılır.
• İkinci kat membran, ilk kat örtü üzerine ısıtılarak tam olarak yapıştırılır.
• Ekstrüde polistren ısı yalıtım plakaları su yalıtımı üzerine yerleştirilir.
Yalıtım kalınlıkları TS 825 standartlarına göre belirlenmelidir.
• Ayırıcı tabaka amaçlı polyester keçe ısı yalıtımı üzerine serbest olarak
serilir.
• Yağmur suyunun taşmasını, birikerek bitkilerin çürütmesini önlemek için
etkili bir drenaj sistemi gerekir. Genleştirilmiş kil granürleri (8/15) 100-150
mm kalınlığında eşit dağılımla serilerek, bünyesinde 14’lük su barındırabilme
özelliği ile de kuru havalarda ise granüllerden gelecek su buharının yukarı
çıkmasına izin veren ayırıcı tabaka non-woven polyester keçe serbest olarak
serilir.
• Son kat olarak, genleştirilmiş kil tanecikleri ve turba (0/3) ile
karıştırılmış toprak yayılır.


TPO Membran, polipropilen (PP) ve etilen propilen (EP)
kauçuğun, modern polimer üretim teknolojisi kullanalarak birlikte
polimerleştirilmesinden elde edilen bir tür single-ply membrandır. Bu üretim
teknolojisi, herhangi bir plastikleştirici kullanmadan düşük sıcaklıklarda dahi
malzemenin esnek kalmasına olanak sağlamaktadır.
TPO membran üç katmandan oluşmaktadır: TPO polimer alt
yüzey, ortada çok yüksek dayanıma sahip örgü şeklinde polyester bir taşıyıcı ve
termoplastik poliolefin esaslı sağlam bir üst kattır. Polyester taşıyıcı ve TPO
katmanlarının kombinasyonu membrana mükemmel kopma, yırtılma ve delinme
dayanımı özelliklerini sağlar. Polyester taşıyıcı üzerindeki son kat kaplamaçatı membranlarının en önemli kısımlarından biridir ve ürünün iklimselkoşullara, ozonun ve UV ışınlarının yıratıcı etkilerine, kimyasal saldırılara
dayanıklılığına ve kaynak edilebilirliğine direkt olarak etki eder. Bu nedenle
Carlisle, taşıyıcı polyester üzerindeki son kat kaplamayı diğer üreticilere
göre “daha kalın” ve “daha pürüzsüz” üretmektedir. Pürüzsüz
yüzey, diğer termoplastik membranlarla karşılaştırıldığında kir birikmesi ve
biyolojik saldırılara karşı daha avantajlıdır.

EPDM membran; etilen, propilen ve çok düşük miktarda dienmonomerin sentezlenmesi; karbon eklenmesi ve çeşitli yağların ve bağlayıcıların
işlenmesi ile meydana gelen son derece esnek bir elastomerik polimerdir. EPDM,
fiziksel özelliklerini uzun yıllar boyunca sürdürmektedir.
EPDM’ in başarısı, uzun ömürlülük, iklimsel dayanım,
elastiklik vb. mükemmel fiziksel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. EPDM
membranlar gerek yeni çatılarda gerek mevcut çatı üzerine yapılan uygulamalarda
hafif ve kolay uygulama olanakları sunmaktadır.
Mekanik sabitlemeli uygulamalarda Sure-Seal Reinforced
(Taşıyıcılı) kullanılmaktadır. Sure-Seal Reinforced membran, alt ve üst EPDM
katmanları arasına, örgü şeklinde ve yüksek mukavemetli polyester bir
taşıyıcının yerleştirilmesiyle meydana gelmektedir.
1. Aşık mesafesine ve istenen kar yüküne uygun olarak
seçilen trapez sacların montajı yapılır.
2. Buhar kesici örtülerin ve istenen nitelik ve kalınlıktaki
ısı yalıtım plakalarının montajı gerçekleştirilir.
3. Membran rulosu ısı yalıtım plakalarının üzerine serilip
uygun mekanik tespit elemanlarıyla trapez saca sabitlendikten sonra üste
gelecek rulo hizalanır.
4. Ek yerine denk gelen her iki yüzey de Sure-Seal HP-250
ile temizlenir. Bu temizleyici aynı zamanda astar görevini görür.
5. *SecurTAPE mekanik olarak sabitlenmiş EPDM’in ek yerine
denk gelecek yere yapıştırılır.
6. Üste gelecek olan EPDM rulosu hizalanır. SecurTAPE’in
üstündeki yapışmayı önleyen polietilen film çekilerek çıkarılırken el ile baskı
uygulanır. Böylece hem hava kabarcığı oluşması önlenir, hem de üstte kalan
EPDM’in yapışması sağlanır.
7. Son olarak ek yerinin üstüne Lap Sealant mastik
uygulanabilir. Bu uygulama zorunlu değil, opsiyonel bir uygulamadır.Bütün yalıtım türlerinde önemli olan yüzey hazırlığı, sürmemalzemelerle yapılacak su yalıtımında da hayati önem taşımaktadır. Sürme tip
malzemelerde en titiz işçiliğin yüzey hazırlığında yapılması ve en büyük zaman
diliminin bu evreye ayrılması gerekir. Aksi halde aceleye getirilen ve özensiz
yapılan bir yüzey hazırlığı üzerine uygulanacak malzemenin istenen performansı
göstermesi mümkün olmayacaktır.
Yüzey hazırlıkları nelerden oluşabilir?
• Kırık, boşluk, çökme ve çatlakların tamiri
• Köşeler ve keskin dönüşlerin yuvarlatılması
• Taşıyıcı olmayan katmanların kaldırılması, tozuyan yüzeylerin
sağlamlaştırılması, segregasyona uğramış yüzeyin tamiri
• Tij deliklerinin doldurulması
• Kalıp yağı, gres, boya, pas, tuz kusması gibi aderans engelleyici katmanların
kaldırılması.
En az bir bileşeni bitüm içeren malzemelerdir. Fiziksel
özellikleri bakımından likit ve sıvamaya uygun pasta halinde olan türleri
mevcuttur. Likit haldeki bitüm esaslı malzemeler; normal sıcaklıkta akıcı halde
olan asfalttır. Kendi aralarında üçe ayrılırlar:
• Asfalt Solüsyonları (TS 103): Bir bitümlü malzemenin seyreltilerek sıvı hale
gelmesiyle elde edilir. Özellikle astar olarak kullanılır. Soğuk olarak
uygulanırlar. TS 103 astar beton, sıva, şap gaz beton, ahşap, metal yüzeyler,
çimento yonga levhalar üzerine uygulanırlar. Ayrıca toprak altında kalan metal
yüzeylerin korozyona karşı korunumu amacıyla da kullanılır. Böyle bir durumda 3
kat halinde en az 1 kg/m3 malzeme uygulanmalıdır. Betonarme yüzeylerin sülfatlı
zeminlerdeki konumu içinse yine aynı miktardaki sarfiyat ile solüsyonu kullanılmalıdır.
Asfalt Emülsiyonları (TS 113): Bir bitümlü malzemenin su
içinde disperse edilmesiyle elde edilir. Kullanımı sırasında su ile seyreltilir
ve soğuk olarak uygulanır. Beton ve gaz beton yüzeylerde astarlama amacıyla
kullanılır. Metal yüzeylerde kullanılmazlar.
Kreozet (TS 104): Metal ve ahşap yüzeylerin su
yalıtımında, zift esaslı malzemeler kullanılması halinde astar olarak kreozot
kullanılır. Kreozot solüsyon tipinde bir malzemedir. Kömürden elde edilen ham
katranın 235°C de kaynatılmasından elde edilir. Kahve-siyah renkli yakıcı
kokulu bir sıvıdır.
Pasta halindeki kauçuk/bitüm esaslı malzemeler; bir veya iki
komponentli malzemelerdir. İki bileşenli tiplerinde ikinci bileşen piriz
hızlandırıcı ve sertleştirici olarak karışıma katılır. Kuru ve hafif nemli,
emici olmayan yüzeye kuvvetle yapışırlar, bünyesinde taşıyıcı iyi bir şekilde
kabul ederler. Esnektirler. Beton, sıva, şap, metal, tahta OSB, gaz beton vb.
yüzeylere uygulanabilirler. Toprakaltı ve üstü mekanlarda yatayda ve düşeyde
uygulanırlar. Yine balkon, bahçe teras, ıslak hacimler veya eski bitümlü
membran, zift, asfalt gibi yalıtımların tamiratlarında da kullanılabilirler.
Elastikiyetleri sayesinde bina hareketlerini tolere edebilirler, mekanik
darbelere karşı da direnç gösterirler.


Neden Katepal Shingle?
• SBS ELASTOMERİK BİTÜMDEN imal edilmiştir.
• Alt yüzeyi %50 oranında KENDİNDEN YAPIŞKANLIDIR.
• Yüksek esnekliğe sahiptir. Düşük sıcaklıklarda dahi kırılma, çatlama
görülmez.
• Kumla kaplı alt yüzeyi sayesinde eğimli çatıda uygulama esnasında kayma
yaşanmaz.
• Montajı kolaydır, uygulama esnasında parçalar birbirine yapışmaz.
• Mineral kaplamanın SBS Elastomerik Bitüme tutunma performansı yüksektir.
• Rüzgara karşı dayanıı yüksektir.
• Suya ve dona karşı dayanıklıdır.
• Yağmur ve fırtınada sessizdir.
Hesaplama Detayları
• 1 Paket= 22 adet Shingle
• 1 Paket= 36 Paket Shingle
• 1 Paket Zhingle ile kaplanan net alan= 3 m2
• Çatı alanı hesaplanırken %15 bini payı ve %2 fire oranı öngörülmelidir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s